Jak grać

 • Despre noi

Tłumaczenie: Michał Brzeziński

I. Opis

Talia kart zawiera 56 kart podzielonych na siedem serii kolorów, z których każda ma siedem różnych wartości - nuty. Każda ósemka ma wartość muzyczną: dla czerwonego i pomarańczowego - Ostry (#); dla żółtego i zielonego - Naturalny () dla niebieskiego i indygo - Płaski () dla fioletu - Odpoczynek (pauza)(pauza).

Seria CZERWONA: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, ostre

Do jest oznaczone owalem, „ostry” jest oznaczony symbolem muzyki # i pokazuje obraz muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta oprawionego w owal.

Seria ORANGE: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, ostre.

Re jest oznaczony owalem, „ostry” jest oznaczony symbolem muzyki # i pokazuje obraz muzyka Franza Liszta oprawionego w owal.

ŻÓŁTA Seria: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, naturalne.

MI jest oznaczony owalem, „naturalny” jest oznaczony symbolem muzyki i pokazuje wizerunek muzyka Ludwiga van Beethovena oprawionego w owal.

Seria ZIELONA: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, naturalna.

Fa jest oznaczone owalem, „naturalny” jest oznaczony symbolem muzyki i pokazuje obraz muzyka Fryderyka Chopina oprawionego w owal.

NIEBIESKA Seria: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, B miękkie.

Sol jest oznaczony owalem, „mieszkanie” jest oznaczone symbolem muzyki , a wizerunek muzyka Johanna Sebastiana Bacha jest oprawiony w owal.

Seria INDIGO: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, płaskie.

La jest oznaczone owalem, „mieszkanie” jest oznaczone symbolem muzyki , a wizerunek muzyka Niccolò Paganiniego jest oprawiony w owal.

Seria PURPUROWY: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, odpoczynek.

Si jest zaznaczone owalem, „Odpoczynek” jest oznaczony symbolem muzyki pauza pauza i wizerunek mnicha Guido d’Arezzo jest oprawiony w owal.

II. Celem gry jest pozbycie się wszystkich kart na ręce przed innymi graczami i zgromadzenie większej liczby punktów.

III. Etapy gry

Gra składa się z dwóch etapów: licytacji A i wyświetlania B.

A. Po zakończeniu aukcji ustalany jest typ i wartość wyświetlania.

A. Po zakończeniu aukcji ustalany jest typ i wartość wyświetlania.

Typy wyświetlania to: Sarabanda (S) Glissando (G), Parada (P), Muzicando (M). Wartości wynoszą od 1 do 4. Rosnące licytacje to: 1S, 1G, 1L, 1M, 2B, 2G, 2P, 2M, 3S, 3G, 3P, 3M, 4S, 4G, 4P, 4T. Oferty będą składane tylko w kolejności rosnącej.

B. Zwycięskie wyświetlenie jest prowadzony zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

Uczestnicy tworzą dwa zespoły, rozmieszczone na dwóch osiach: N-S i E-W.

Pierwszy gracz miesza talię kart i daje każdemu uczestnikowi kartę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, zakrytą, aż do ukończenia talii, każdy gracz ma 14 kart.

Po przeanalizowaniu kart w ręku licytuje pierwszy gracz. W tym celu należy wziąć pod uwagę kolejność rosnącej wartości wyświetlania: Sarabanda (S) Glissando (G), Parada (P), Muzicando (M).

Licytacja obejmuje ustawienie poziomu gry i wybranego wyświetlenia karty lub „podania” (gdy oferta zostanie odrzucona).

Aukcja zatrzymuje się, gdy trzech kolejnych graczy powie „pass” po ogłoszeniu przez jednego z uczestników, co powoduje wyświetlenie ostatniej oferty i wykazanie zwycięzców.

Jeśli są cztery kolejne „przekazania”, pierwszy obsługiwany gracz musi licytować wykazany typ.

Drużyna, która wygrała aukcję, otwiera wyświetlenie z graczem, który ogłosił pierwszy tego typu pokaz podczas licytacji.

Zespół, który wygrał licytację, jest uznawany za zwycięzcę, jeśli po wyświetleniu, jeden z graczy pozbędzie się wszystkich kart w pierwszej kolejności. Wyświetlanie trwa do momentu ustanowienia ostatniego gracza w kolejności.

Wygrywa drużyna, która zgromadzi najwięcej punktów w ciągu co najmniej czterech wyświetleń.

Nieprzestrzeganie obowiązków związanych z grą prowadzi do unieważnienia aktualnego wyświetlenia i kary 12 punktów dla drużyny gracza, który popełnił wykroczenie.

IV. Karty o specjalnych właściwościach

 • karty oznaczone „Do” są kartami do otwarcia wyświetlenia Sarabande i Muzicando;
 • karty oznaczone nutą i owalem otwierają karty na pokazy Parady i Glissando;
 • karty oznaczone blokiem # (ostry),blokują na turę, wyświetlenie następnego gracza;
 • karty oznaczone ♮ (natural) blokują na turę, następnego i poprzedniego gracza, który wyświetla;
 • karty oznaczone blokiem ♭ (płaski), blokują na turę, poprzedniego gracza, który się pokazał
 • karty oznaczone pauza pauza (reszta) prowadzą do zablokowania wszystkich graczy, dając graczowi, który dokonał depozytu, prawo do wykonania wszystkich możliwych depozytów wymaganych przez grę, w tym tych zaznaczonych ostrymi, płaskimi i naturalnymi.

Blokowanie ma wpływ na wszystkich uczestników gry, niezależnie od ich osi, trwa tylko turę i nie kumuluje się.

Gdy karta oznaczona pauza (reszta) zostanie umieszczona jako ostatnia gra w grze, prawo do zdeponowania dowolnej innej karty jest przekazywane partnerowi z zespołu.

Gracze są automatycznie odblokowywani przy następnym umieszczeniu karty lub „przekazaniu” gracza w kolejce.

V. Blokowanie kart i warunki wyświetlania

W przypadku Sarabande i Glissando karty oznaczone ostrą, płaską, spoczynkową i naturalną kartą można umieścić na dowolnej karcie, która ma swój kolor, pod warunkiem, że ta karta ma wszystkie cztery strony.

W przypadku Parady i Muzicando karty oznaczone ostrymi, płaskimi, naturalnymi i spoczynkowymi mogą być używane tylko wtedy, gdy na stole wyświetlane są karty o odpowiednich kolorach.

Wpłata tych kart nie jest obowiązkowa.

VI. Zasady wyświetlania

Sarabanda (S):

Gracz, który wybrał ten typ wyświetlacza, umieszcza kartę „Do”, niezależnie od koloru.

Następujący gracze powinni umieścić, obok, po obu stronach przedłożonej karty, następne nuty powyżej lub poniżej wartości muzyki, niezależnie od koloru.

Wyświetlenie jest kontynuowane po tych samych zasadach i wartościach muzycznych. Do i Si pozwalają na wzajemne zestawienie.

Jeśli gracz nie ma odpowiedniej karty wymaganej przez grę, gracz w linii mówi „pass”, co daje następnemu graczowi prawo do umieszczenia.

Glissando (G):

Gracz, który wybrał ten typ wyświetlacza, umieszcza kartę otwarcia - reprezentowaną przez kartę zawierającą archaiczny instrument (oznaczoną owalem) - niezależnie od koloru. Następny gracz musi umieścić niżej (po prawej stronie lewej) kartę wyższą lub niższą w muzyce o wartości muzycznej, niezależnie od koloru.

Gracze umieszczają karty zgodnie z tą samą regułą, dzięki czemu powstaje szereg nut, w górę lub w dół, w obu kierunkach. Zasięg można dowolnie wydłużać, otwarcie kolejnego ciągu jest możliwe tylko przy użyciu karty zawierającej archaiczny instrument (oznaczony owalem).

Karta otwierająca innego napisu jest umieszczana obok rzędu kart, z których poślizg jest zrobiony (w górę lub w dół) i ma nutę o następnej wartości, wyższą lub niższą.

Dwie karty otwierające na tym samym ciągu nie są dozwolone.

Wyświetlacz kontynuuje po tych samych zasadach i wartościach muzycznych Do i Si pozwalają na wzajemne zestawienie.

Jeśli gracz nie ma odpowiedniej karty wymaganej przez grę, gracz w linii mówi „pass”, co daje następnemu graczowi prawo do umieszczenia.

Parada (P):

Gracz, który wybrał ten typ ekranu, kładzie pierwszą kartę na stole, odkrytą, co jest koniecznie kartą zawierającą archaiczny instrument (oznaczony owalem), niezależnie od koloru.

Gracz w linii umieszcza kartę o gorszej lub lepszej wartości muzycznej tego samego koloru lub innej karty otwierającej.

Jeśli gracz nie ma odpowiedniej karty wymaganej przez grę, gracz w linii mówi „pass”, co daje następnemu graczowi prawo do umieszczenia.

Wyświetlenie jest kontynuowany po tych samych regułach i wartościach muzycznych, Do i Si nie pozwalają na wzajemne zestawienie

Wyświetlanie kart będzie wykonane w pionie na podstawie koloru i poziomo w zakresie nut.

Płaskie, naturalne, reszta i ostre mogą być umieszczone na kartach otwierających ich kolor.

Muzicando (M):

Gracz, który wybrał ten typ wyświetlacza, stawia kartę „Do”, bez względu na kolor, odkrytą.

Gracz w kolejce musi umieścić nad kartą otwierającą kartę następnej nuty w tym samym kolorze lub umieścić obok dowolną otwierającą kartę innego koloru (Zrób notatkę).

Jeśli gracz nie ma odpowiedniej karty wymaganej przez grę, gracz w linii mówi „pass”, co daje następnemu graczowi prawo do umieszczenia.

Wyświetlanie kontynuuje te same zasady aż do wyczerpania kart.

Płaskie, naturalne, reszty i ostre zostaną umieszczone po bokach karty otwierającej lub talii kart o tym samym kolorze (w górę lub w dół) po wypełnieniu talii serii kolorów, karty z odpowiednią grafiką muzyczną, znak jest umieszczony nad nim.

VII. Wyniki

Punkty każdej drużyny będą obliczane na podstawie wartości miejsca zajmowanego przez każdego gracza, poziomu wartości licytacji i wartości odtwarzanego ekranu.

Punkty są pokazane w poniższej tabeli:

VIII. Obliczanie wyniku

Wynik składa się ze zgromadzonych punktów drużyny podczas gry i jest obliczany dla każdego wyświetlenia oddzielnie. Kompletna gra ma co najmniej cztery wyświetlenia (nagrodzone i zatwierdzone). Ostateczny wynik to suma punktów zgromadzonych przez każdą drużynę na końcu liczby gier pierwotnie uzgodnionych.

Wynik wyświetlania jest obliczany jako taki:

 • 1. Każda drużyna gromadzi odpowiednie punkty za miejsce na mapie każdego gracza.
 • 2a. Drużyna, która wygrała i osiągnęła kontrakt, otrzymuje dodatkowe punkty odpowiadające poziomowi licytacji i wartości wyświetlanej.
 • 2b. Drużyna, która wygrała kontrakt i nie osiągnęła go, jest karana odpowiednimi punktami za poziom licytacji i jego wartość wyświetlaną.
 • 3. Nieumiejętność pozbycia się przez ostatniego gracza wszystkich kart w ręku i utraty punktu rankingowego (utrata IV miejsca = 1 punkt).

IX. Tablica wyników

Wynik jest śledzony w tabeli następującego typu:

X. Indywidualna wersja gry (z 2 do 8 graczy na talię kart)

Umieszczanie uczestników przy stole do gry

Z talii kart wybiera się liczbę kart równą liczbie graczy (od dwóch do ośmiu uczestników), z inną wartością notatki, w kolejności rosnącej, zaczynając od „Do”. Jeśli jest ośmiu graczy, zostanie również użyta karta przedstawiająca Guido D’Arezzo. Ten szczególny zestaw kart jest mieszany i dzielony na każdego gracza, zakryty, każda karta jest dawana, w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Gracze siedzą przy stole w kolejności podanej przez oznaczenie kart: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Jeśli jest ośmiu graczy, ten, który ma kartę „Guido d’Arezzo”, siedzi w wybranym miejscu.

Jak grać

Pierwszą rundę rozpoczyna gracz, który ma kartę „Do”. Miksuje i dzieli siedem kart dla każdego gracza, jeden po drugim, zaczynając od gracza po jego lewej stronie. , Karty są zakryte . Jeśli jest mniej niż ośmiu graczy, pozostałe karty do gry wkłada się do paczki i kładzie zakryte na stole.

Gracz na lewo od tego, który podzielił karty, dokonuje pierwszego wyboru, dowolnego z czterech rodzajów wyświetlania. Ten gracz otworzy wyświetlanie.

W trakcie pokazów gracze, którzy powiedzą „pass”, muszą wziąć kartę z talii na stole. Po zakończeniu talii deklaracja „pass” uprawnia następnego gracza do umieszczenia karty.

Skończenie się talii kart lub jej brak na stole powoduje, że wyświetlanie kart wymaganych przez grę jest koniecznością.

Sugestia: gry składające się z czterech lub ośmiu uczestników umożliwiają rozłożenie wszystkich kart w równych ilościach. W takich przypadkach można zastosować grę z licytacją po to aby obliczenie punktów stało się możliwe.

Nieprzestrzeganie obowiązków związanych z grą prowadzi do unieważnienia aktualnego wyświetlenia i do 11 punktów kary dla gracza, który popełnił błąd.

Następujące rundy są przeprowadzane w następujący sposób: gracz, który dokonał poprzedniego wyboru, miesza i rozdziela karty, gra jest wykonywana do momentu zakończenia liczby rund ustalonych początkowo.

Kompletna gra składa się z wielu wyświetlaczy, które są wielokrotnością liczby uczestników.

Zwycięzcą pokazu jest ten gracz, który umieszcza wszystkie karty w ręku. Wyświetlanie trwa do momentu ustanowienia ostatniego gracza w rankingu.

Zwycięzcą kompletnej gry jest ten, kto zgromadził najwięcej punktów w tabeli.

Obliczanie wyniku

Punkty każdego gracza są obliczane jako takie: punkty uzyskane na wykresie są dodawane do wartości wybranego ekranu

Gracz na ostatnim miejscu otrzymuje jeden punkt, przedostatni otrzymuje dwa punkty i tak dalej, gracz zajmujący pierwsze miejsce otrzymuje liczbę punktów równą liczbie uczestników.

Pozostanie przez ostatniego gracza z kartami w ręku prowadzi do utraty punktu rangi (utrata wartości ostatniego miejsca = 1 punkt).

Wyświetl wartości

Comentarii